Welcome to the triple glazing buyer's guide

Make an informed decision about buying triple glazing, let us to assist you in deciding whether triple glazing is right for your needs.

Allt om treglasfönster! Fakta, förklaringar, köpguide och en massa mer!

1.1 Introduktion

Fönster utgör kanske den mest utsatta delen i ditt hus. Deras uppgift är att släppa in dagsljus i en byggnad, liksom att ge byggnadens invånare möjlighet att blicka ut. Men fönster skall även uppfylla en del tekniska krav. De ska isolera mot värmeförluster, klara extrema temperaturväxlingar, hålla tätt när vinden ligger på, stöta bort buller, vara barnsäkra och även hålla ute regnet. Detta är fönstrens uppgift år ut och år in. Men inte nog med det, fönster skall också vara vackra att titta på och de är en viktig del i en fasad då de fungerar som ett arkitektoniskt uttrycksmedel.

Idag råder en byggnorm i Sverige, att när man bygger ett nytt hus så ska det vara utrustat med treglasfönster. Treglasfönster är nämligen de fönster som klarar dessa ovan nämda krav bäst. Treglasfönster är ett system som är uppbyggt av tre skivor glas och är frekvent förekommande i kallare områden så som Skandinavien eller Kanada. Anledningen till att det är tre glas och inte mer är att fönstren annars skulle bli tunga, stora och otympliga att hantera. Den värmeisolerande funktionen avtar exponentiellt med antalet skivor, så att addera ytterligare en skiva på ett treglasfönster skulle snarare resultera i att man får dålig valuta för pengarna eftersom man även försämrar insläppet av ljus och klarheten i fönstret.

Denna sida har som uppgift att öka din existerande kunskap kring treglasfönster. Oavsett om du jobbar inom byggbranchen eller om du som privat person funderar över inköp kring treglasfönster.


Directory

The directory of triple glazing suppliers.