Welcome to the triple glazing buyer's guide

Make an informed decision about buying triple glazing, let us to assist you in deciding whether triple glazing is right for your needs.

6.1 Underhåll och rengöring

6.2 Underhåll

Ett eftersatt underhåll av träfönster kan om man har otur skapa så stora skador att fönstret måste bytas ut (Se punkt 5.1). För att öka hållbarheten hos fönster är det därför bra att underhålla dem konstant. Ett underhåll omfattar ofta ommålning men även kontroll av beslag, ittning och tätningslister. Ett nogrannare underhåll tar även hand om eventuell lagning, justering eller utbyte.

Hur ofta man behöver måla fönsterkarmar beror ofta på konstruktionen men även andra saker så som vilket väderstreck de är placerade mot och hur fönsterna har blivit monterade i fasaden. Fönster mot söder råder större risk för att utsattas för kraftigt väder och vind. Anledningen till detta blir att fasader som vetter mot söder kan uppleva större temperatur skillnader. På dagen värmer solen och på natten sjunker temeraturen krafitgt. Variationerna i temperaturen sliter på fönsterna och därför behövs vissa fönster underhållas oftare. Som vi nämde i punk 5.2 så är fönster placerade långt in i fasaden mer skyddade.

Alla fönstertillverkare har olika rekomendationer kring när ommålning ska ske, en regel brukar vara att fönster ska målas om efter 10 år för att sedan uppföljas av ny måning vart sjunde år. Detta blir även uppbackat av forskningsresultat som visar att dessa rekomendationer är rimliga. I många fall behövs det inte ens målas så ofta utan det räcker med var tionde till femtonde år. Det bästa är dock att själv undersöka fönstret och se om omålning behövs.

Normalt sätt går det till på följande sätt när man målar om fönster: Skrapa förs bort krackelerad och flagad färg. Vid karm- och bågunderstycken är detta frekvent förekommande. Kolla noga vid nedre delen av bågen och karmens sidstycken.

Ersätt skadade delar av träet med nytt virke.

Laga skadad kittning och glasrutor. Tänk på att glasfalsen skall grundmålas innan du sätter dit ett nytt kitt.

Grundmåla renskrapade ytor. Se till att måla färdigt alla ytorna. Detta gäller inte bara träet utan även kittet för att öka hållbarheten hos fönstret.

Har man ett fönster av trä som har en utvändig beklädnad av aluminium behöver man normalt sätt inte göra något större underhåll av de utvändiga ytorna. Detsamma gäller för fönster av plast eller aluminium. Man kan dock rengöra de utvändiga ytorna lite då och då. Men se till att dessa fönster blir kontrollerade kontinuerligt då dess kondition och funktion kan försämras.

Vill du läsa mer om hur man kan underhålla fönster kan en av följande sidor vara bra:

Auktorisationsnämnd FÖNSTER
http://www.aukt-fonster.se

Vi i Villa - Gör det själv
http://www.viivilla.se/gordetsjalv.asp?direct=1&sCat=135

Byggnadsvård Näs - Rådgivning och böcker
http://www.bvn.nu

6.3 Rengöring

Rengöring är något som ter sig enkelt vid en första anblick men som kan utvecklas och bli riktigt intresant. Till exempel så finns det idag ett självrengörande fönsterglas ute på marknaden Dessa fungerar så att skivorna har en beläggning som reagerar på två sätt då den blir utsatt för dagsljus. Först bryter beläggningen genom en fotokatalytisk process ner organiska smutsansamlingar och sedan vid regn sköjs den lösa smutsen bort.

Beläggningar kan inbland benämnas hydrofilt detta betyder vattenattraherande, genom denna beläggning bildas det inga droppar istället sprids vattnet jämnt ut över en större yta. För att denna process ska fungera så krävs det UV-ljus. Är det ett kraftigt smutslager så kan det behövas göras rent med ljummet löddrande vatten samt en mjuk trasa.

Det finns idag flera olika tekniker för att puttsa och tvätta fönster. Normalt sätt används vatten och diskmedel, ibland kan man även avända sig av några droppar T-röd för att få en effektivare rengöring. Saneringsmetoderna är oftast att använda sig av en gummiskrapa, detta är dock ingen regel.

En alternativ metod man kan använda sig av för att tvätta fönster är att man med hjälp av ljummet vatten, diskmedel och Wettex-trasa rengör glasytor och närliggande fönsterkarmar noga för att sedan torka glaset med en microfiberduk, denna ska vara sköljd i kallt vatten och vara ordentligt urvriden. Denna metod ska ge färre ränder än en gummiskrapa och även gå snabbare.

Det vanligaste alternativet hos företag är att hyra hjälp när det kommer till att rengöra fönster. Går man in på Fönsterputsföretagens Riksorganisation (http://www.sfro.nu). Så kan man hitta flertalet auktoriserade fönsterputsare.


Directory

The directory of triple glazing suppliers.