Welcome to the triple glazing buyer's guide

Make an informed decision about buying triple glazing, let us to assist you in deciding whether triple glazing is right for your needs.

7.1 Kvalitetsmärkning

I dagens läge så existerar det en rad olika kvalitetsmärkningssystem för märkning av byggnadsprodukter, tidigare under punkten 3.2.2 så tog vi upp EQ fönster därför utelämnas denna kvalitétsmärkning här. De vanligaste märkningssystemen är CE-märkning, typgodkännande och P-märkning. Självklart så ändras de krav som ställs på produkten beroende på märkningssystemet. Här nedan redogörs det kort för dessa nämnda märkningssystem.

"CE står för Communauté Européene och är ett europeiskt märkningssystem. CE-märkningen är en säkerhetsmärkning och innebär att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav som ställs på den. I EUs byggproduktdirektiv (CPD) anges kraven och de standarder och tekniska godkännanden som skall uppfyllas för byggprodukter. Eftersom CE-märkningen enbart handlar om säkerhet så säger den ingenting om till exempel produktens kvalitet eller funktion. Exempel på CE-märkta byggprodukter är cement och värmeisolering."

Typgodkännadet är ett svensk märkningssystem och grunden i detta system liggeri att de krav som ställs på typgodkända produkter får inte vara strängare än vad som finns i de gällande byggreglerna. En produkt som är typgodkänd står under kontinuerlig tillverkningskontroll, dels i form av egenkontroll från tillverkarens sida och dels av en övervakare från tredje part som kontrollerar regelbundet.

P-märkning av produkter är SPs (SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) och SITACs (Swedish Institute for Technical Approval in Construction) eget kvalitetsmärkningssystem. P-märket talar om att produkten har blivit kontrolerad i enlighet med de regler som finns för varje produktområde. I certifieringsreglerna (SPCR) är alltid gällande myndighetskrav uppfyllda, men vanligtvis ställs högre kvalitetskrav på produkten. P-märkta produkter står under kontinuerlig tillverkningskontroll på samma sätt som typgodkända. Genom dessa kontroller bedöms produkten få en jämnare kvalitet.

På dagens marknad så existerar det en stor del av fönster i trä, aluminium samt en blandning där trä har en utvändig beklädnad av aluminium som är P-märkta. I detta specifika fall ställs fönsterna inför följande krav:

Det finns även många förseglade rutor så kallade isolerrutor på marknaden idag, många av dessa är också P-märkta. Hos dessa utökas kraven till bland annat glaskvalitet, måttoleranser och täthet hos kantförseglingen. Det ska även noteras att det finns P-märkningsregler för fönsterrenovering med beklädnads- och utbytessystem av metall, i dessa regler tas det upp hur det färdiga fönstret ska likna de redan P-märkta fönsterna.

För ytterligare och mer noggrann läsning kring dessa system kan följande länkar rekomenderas. Dessa finns även under punkten Länkar --> Rörelser.

http://www.sp.se

http://www.sitac.se


Directory

The directory of triple glazing suppliers.